ไวท์เฮ้าท์
ไวท์เฮ้าท์

ไวท์เฮ้าท์

ขนาดฐานล่าง
108 x 108
ซ.ม.
ขนาดจาน
154
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
289
ซ.ม.