โต๊ะสามขาหินอ่อน
shine6_1

โต๊ะสามขาหินอ่อน

ขนาดหน้าโต๊ะ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 73
ซ.ม.