โชคเศรษฐี เสา 3 ท่อน
โชคเศรษฐี เสา 3 ท่อน

โชคเศรษฐี เสา 3 ท่อน

ขนาดฐานล่าง
67 x 67
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
9″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
294
ซ.ม.