โชคมั่งมี
โชคมั่งมี

โชคมั่งมี

ขนาดฐานล่าง
40 x 40
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
5″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
234
ซ.ม.