โกฐิ
โกฐิ

โกฐิ

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
52
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
177
ซ.ม.
Category: