เอเธนส์ เสาทรงสิงห์
เอเธนส์ เสาทรงสิงห์

เอเธนส์ เสาทรงสิงห์

ขนาดฐานล่าง
55 x 55
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
9″ – 12″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
269
ซ.ม.