เอเธนส์ เสากลม
เอเธนส์ เสากลม

เอเธนส์ เสากลม

ขนาดฐานล่าง
108 x 108
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
9″ – 12″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
277
ซ.ม.