เจดีย์ 6 เหลี่ยมใหญ่
เจดีย์ 6 เหลี่ยมใหญ่

เจดีย์ 6 เหลี่ยมใหญ่

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
187
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
425
ซ.ม.
Category: