เจดีย์ 6 เหลี่ยมเล็ก
เจดีย์ 6 เหลี่ยมเล็ก

เจดีย์ 6 เหลี่ยมเล็ก

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
123
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
302
ซ.ม.
Category: