เจดีย์ใหญ่
เจดีย์ใหญ่

เจดีย์ใหญ่

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
150 x 150
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
372
ซ.ม.
Category: