เจดีย์จิ๋ว
เจดีย์จิ๋ว

เจดีย์จิ๋ว

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
30.5 x 30.5
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
92.5
ซ.ม.
Category: