เจดีย์กลาง
เจดีย์กลาง

เจดีย์กลาง

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
100 x 100
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
278
ซ.ม.
Category: