เจดีย์กลาง ระฆังเจดีย์ใหญ่
เจดีย์กลาง ระฆังเจดีย์ใหญ่

เจดีย์กลาง ระฆังเจดีย์ใหญ่

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
100 x 100
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
290.5
ซ.ม.
Category: