เก้ายอดทองคำ
เก้ายอดทองคำ

เก้ายอดทองคำ

ขนาดฐานล่าง
126 x 126
ซ.ม.
ขนาดจาน
197 x 197
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
374
ซ.ม.