สุขสมใจ เสามาลัย
สุขสมใจ เสามาลัย

สุขสมใจ เสามาลัย

ขนาดฐานล่าง
42 x 42
ซ.ม.
ขนาดจาน
62 x 83
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
237
ซ.ม.