สุขนิรันดร์ เสาใหม่
สุขนิรันดร์ เสาใหม่

สุขนิรันดร์ เสาใหม่

ขนาดฐานล่าง
34 x 34
ซ.ม.
ขนาดจาน
66 x 66
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
225
ซ.ม.