สุขทวี (ใบระกา)
สุขทวี (ใบระกา)

สุขทวี (ใบระกา)

ขนาดฐานล่าง
33 x 33
ซ.ม.
ขนาดจาน
57 x 71
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
203
ซ.ม.