สมปรารถนา
สมปรารถนา

สมปรารถนา

ขนาดฐานล่าง
46 x 46
ซ.ม.
ขนาดจาน
89 x 89
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
237
ซ.ม.