ศาลเจ้าที่ Box
ศาลเจ้าที่ Box

ศาลเจ้าที่ Box

ขาล่าง
60×60
ซ.ม.
ตัวเรือน
60x60x86
ซ.ม.
สูง
177
ซ.ม.