ศาลเจ้าที่ไอเฟลจิ๋ว
ศาลเจ้าที่ไอเฟลจิ๋ว

ศาลเจ้าที่ไอเฟลจิ๋ว

ขาล่าง
60×60
ซ.ม.
จาน
66×66
ซ.ม.
สูง
193
ซ.ม.