ศาลพระภูมิ Clear
ศาลพระภูมิ Clear

ศาลพระภูมิ Clear

ขาล่าง
80×80
ซ.ม.
ตัวเรือน
88x88x125
ซ.ม.
สูง
253
ซ.ม.