ศาลพระภูมิ Clear (Gold Mosaic)
ศาลพระภูมิ Clear (Gold Mosaic)

ศาลพระภูมิ Clear (Gold Mosaic)

ขาล่าง
80×80
ซ.ม.
ตัวเรือน
88x88x125
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
253
ซ.ม.