ศาลพระภูมิ Box
ศาลพระภูมิ Box

ศาลพระภูมิ Box

ขาล่าง
80×80
ซ.ม.
ตัวเรือน
108x108x108
ซ.ม.
สูง
233
ซ.ม.