ศาลพระภูมิไอเฟลจิ๋ว
ศาลพระภูมิไอเฟลจิ๋ว

ศาลพระภูมิไอเฟลจิ๋ว

ขาล่าง
40×40
ซ.ม.
จาน
66×66
ซ.ม.
สูง
254
ซ.ม.