ศาลพระพรหม Mini Box (หน้าตักองค์ 9 นิ้ว)
ศาลพระพรหม Mini Box

ศาลพระพรหม Mini Box (หน้าตักองค์ 9 นิ้ว)

ขาล่าง
48×48
ซ.ม.
ตัวเรือน
60x60x86
ซ.ม.
สูง
195
ซ.ม.