ศาลพระพรหม Big Box (หน้าตักองค์ 14-16 นิ้ว)
ศาลพระพรหม Big Box

ศาลพระพรหม Big Box (หน้าตักองค์ 14-16 นิ้ว)

ขาล่าง
80×80
ซ.ม.
ตัวเรือน
88x88x125
ซ.ม.
สูง
253
ซ.ม.