ศาลพระพรหมไอเฟล (หน้าตักองค์ 9-12 นิ้ว)
ศาลพระพรหมไอเฟล

ศาลพระพรหมไอเฟล (หน้าตักองค์ 9-12 นิ้ว)

ขาล่าง
80×80
ซ.ม.
ตัวเรือน
81x81x195
ซ.ม.
สูง
320
ซ.ม.