ศาลพระพรหมไอเฟลจิ๋ว (หน้าตักองค์ 5 นิ้ว)
ศาลพระพรหมไอเฟลจิ๋ว

ศาลพระพรหมไอเฟลจิ๋ว (หน้าตักองค์ 5 นิ้ว)

ขาล่าง
40×40
ซ.ม.
จาน
66×66
ซ.ม.
สูง
262
ซ.ม.