ศาลพระพรหมบัวแก้ว (หน้าตักองค์ 5 นิ้ว)
ศาลพระพรหมบัวแก้ว

ศาลพระพรหมบัวแก้ว (หน้าตักองค์ 5 นิ้ว)

ขาล่าง
48×48
ซ.ม.
จาน
60×60
ซ.ม.
สูง
179
ซ.ม.