ร่ำรวย
ร่ำรวย

ร่ำรวย

ขนาดฐานล่าง
148 x 148
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
16″ – 19″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
330
ซ.ม.