มหาเศรษฐี
มหาเศรษฐี

มหาเศรษฐี

ขนาดฐานล่าง
167 x 167
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
25″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
436
ซ.ม.