ประทานพร
ประทานพร

ประทานพร

ขนาดฐานล่าง
148 x 148
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
19″ – 21″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
425
ซ.ม.