กิ่งเงินเสาทรงสิงห์
กิ่งเงินเสาทรงสิงห์

กิ่งเงินเสาทรงสิงห์

ขนาดฐานล่าง
55 x 55
ซ.ม.
ขนาดจาน
125 x 125
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
246
ซ.ม.