กำไรเงิน
กำไรเงิน

กำไรเงิน

ขนาดฐานล่าง
80 x 80
ซ.ม.
ขนาดจาน
128 x 128
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
278
ซ.ม.