กระถางใบไม้ใหญ่
กระถางใบไม้ใหญ่

กระถางใบไม้ใหญ่

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
x
52 x 52
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
85
ซ.ม.