กระถางใบไม้เล็ก
กระถางใบไม้เล็ก

กระถางใบไม้เล็ก

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
32 x 32
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
60
ซ.ม.