กระถางใบไม้กลาง
กระถางใบไม้กลาง

กระถางใบไม้กลาง

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
41 x 41
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
75
ซ.ม.