กระถางหัวสิงห์
กระถางหัวสิงห์

กระถางหัวสิงห์

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
41 x 41
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
66
ซ.ม.