กระถางยาว
กระถางยาว

กระถางยาว

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
68 x 27
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
70
ซ.ม.