กระถางมาลัย
กระถางมาลัย

กระถางมาลัย

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
23
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
90
ซ.ม.