กระถางฟักทอง
กระถางฟักทอง

กระถางฟักทอง

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
36
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
63
ซ.ม.