กระถางบัวใหญ่
กระถางบัวใหญ่

กระถางบัวใหญ่

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
58
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
98
ซ.ม.