กระถางบัวงาม
กระถางบัวงาม

กระถางบัวงาม

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
arrow
44 x 44
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
87
ซ.ม.