กระถางทิวลิป
กระถางทิวลิป

กระถางทิวลิป

ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
38
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
88
ซ.ม.