โต๊ะหน้าศาล

 • โต๊ะเทพพนม

  ขนาดฐานล่าง
  62 x 62 ซ.ม.
  shine8_5
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  90 x 116
  ซ.ม.
  ความสูง
  105
  ซ.ม.
 • โต๊ะ 3 ท่อน

  ขนาดฐานล่าง
  38 x 38  ซ.ม.
  shine8_5
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  90 x 90
  ซ.ม.
  ความสูง
  91
  ซ.ม.
 • โต๊ะลายดอกไม้

  ขนาดฐานล่าง
  54 x 50 ซ.ม.
  shine8_5
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  90 x 90
  ซ.ม.
  ความสูง
  85
  ซ.ม.
 • โต๊ะบัวงาม

  ขนาดฐานล่าง
  44 x 44 ซ.ม.
  shine8_3
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  90
  ซ.ม.
  ความสูง
  91
  ซ.ม.
 • โต๊ะมาลัยสูง

  ขนาดฐานล่าง
  35.5 x 35.5 ซ.ม.
  shine8_4
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  74 x 74
  ซ.ม.
  ความสูง
  87
  ซ.ม.
  shine8_5
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  60 x 80
  ซ.ม.
  ความสูง
  86
  ซ.ม.
  shine8_6
  หน้าโต๊ะหินขัด
  ขนาด
  60 x 80
  ซ.ม.
  ความสูง
  86
  ซ.ม.
 • โต๊ะมาลัยเตี้ย

  ขนาดฐานล่าง
  35.5 x 35.5 ซ.ม.
  shine8_4
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  74 x 74
  ซ.ม.
  ความสูง
  74
  ซ.ม.
  shine8_5
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  60 x 80
  ซ.ม.
  ความสูง
  73
  ซ.ม.
  shine8_6
  หน้าโต๊ะหินขัด
  ขนาด
  60 x 80
  ซ.ม.
  ความสูง
  73
  ซ.ม.
 • โต๊ะขาหินขัดตัวสูง

  ขนาดฐานล่าง
  36 x 36 ซ.ม.
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  60 x 80
  ซ.ม.
  ความสูง
  88
  ซ.ม.
  shine8_6
  หน้าโต๊ะหินขัด
  ขนาด
  60 x 80
  ซ.ม.
  ความสูง
  88
  ซ.ม.
 • โต๊ะขาหินขัดตัวเตี้ย

  ขนาดฐานล่าง
  32 x 32 ซ.ม.
  หน้าโต๊ะหินอ่อนผสมหินขัด
  ขนาด
  60 x 80
  ซ.ม.
  ความสูง
  69
  ซ.ม.
  หน้าโต๊ะหินขัด
  ขนาด
  60 x 80
  ซ.ม.
  ความสูง
  69
  ซ.ม.
 • โต๊ะอีเต้า

  ขนาดฐานล่าง
  35 x 36
  ซ.ม.
  หน้าโต๊ะ
  35 x 36
  ซ.ม.
  สูง
  64.5
  ซ.ม.