ไม่มีหมวดหมู่

บูรณะศาลพระภูมิ

คนไทยมีการกราบไหว้ศาลพระภูมิ มาตั้งแต่ในสมัยอดีต ซึ่งการกราบไหว้บูชาศาลพระภูมินั้น มีความเชื่อกันว่า เป็นการตอบแทนคุณของท่านที่คอยช่วยปกปักษ์รักษา ดูแลบ้านเรือน , กิจการร้านค้า ให้มีแต่สิ่งดีๆ (ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำตัวของตัวเราเป็นสำคัญด้วย

ศาลพระภูมิ 1 หลัง ต้องตั้งเป็นเวลานาน ตากแดด ตากฝน แน่นอนธรรมชาติของงานปูนย่อมมีรอยแตกร้าว เป็นเรื่องปกติ เหมือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ของคนซึ่งเราคงอยากซ่อมแซม ทาสีใหม่ เช่นกัน เมื่อศาลพระภูมิที่ตั้งแล้วทำให้เจ้าของบ้านเรือน อยู่เย็นเป็นสุข หรือทำให้เจ้าของกิจการเจริญรุ่งเรือง เกิดการแตกหัก หรือมีรอยร้าว คนที่เป็นเจ้าของคงมีความรู้สึกไม่สบายใจ และคงจะไม่อยากต้องตั้งศาลใหม่ แต่อยากให้ ศาลพระภูมิของตัวเองดูใหม่เหมือนกับที่เคยตั้งครั้งแรก และนี่คือที่มาของ “ การบูรณะศาลพระภูมิ ” นั่นเอง