ศาลเจ้าที่

 • ถุงเงิน

  ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
  24 x 30
  ซ.ม.
  ขนาดจาน
  57 x 71
  ซ.ม.
  ความสูงทั้งหมด
  140
  ซ.ม.
 • ถุงทอง

  ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
  30 x 24
  ซ.ม.
  ขนาดจาน
  66 x 66
  ซ.ม.
  ความสูงทั้งหมด
  142
  ซ.ม.
 • เพิ่มพูนทรัพย์

  ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
  49 x 49
  ซ.ม.
  ขนาดจาน
  62 x 83
  ซ.ม.
  ความสูงทั้งหมด
  173
  ซ.ม.
 • พรประเสริฐ

  ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
  49 x 49
  ซ.ม.
  ขนาดจาน
  89 x 89
  ซ.ม.
  ความสูงทั้งหมด
  195
  ซ.ม.
 • ทรัพย์สมบูรณ์

  ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
  49 x 49
  ซ.ม.
  ขนาดจาน
  89 x 89
  ซ.ม.
  ความสูงทั้งหมด
  173
  ซ.ม.
 • ทรัพย์รุ่งเรือง

  ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
  62 x 62
  ซ.ม.
  ขนาดจาน
  110 x 110
  ซ.ม.
  ความสูงทั้งหมด
  197
  ซ.ม.
 • ทรัพย์รุ่งโรจน์

  ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
  79 x 114
  ซ.ม.
  ขนาดจาน
  108 x 152
  ซ.ม.
  ความสูงทั้งหมด
  212
  ซ.ม.
 • เจ้าที่ไวท์เฮ้าท์

  ขนาดฐานล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง
  69 x 69
  ซ.ม.
  จานกลม
  128
  ซ.ม.
  ความสูงทั้งหมด
  153
  ซ.ม.